Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (18.08.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler..

Resmi Gazete’de bugün (18.08.2023)
18 Ağustos 2023 - 1:12

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 154 kV Gerze Transformatör Merkezi Alanı Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7500)
–– Muş İli, Korkut İlçesinde Kurulacak RMS-A Kent Giriş İstasyonunun İmali Emeliyle, Pınarüstü Köyü Hudutları İçerisindeki Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7501)
–– Ordu Vilayetinde Kurulacak R3-Ordu-4 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7502)
–– Aydın İli Sonları İçerisinde Bulunan S:5261 Numaralı IV. Küme Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Alanda, Ruhsata Husus Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Gereksinim Duyulan Kimi Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7503)
–– 154 kV Tavşanlı Transformatör Merkezi Alanı Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7504)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Misyon Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7505)
–– 3713 Sayılı Terörle Uğraş Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Unsurları Kapsamına Giren Hareketler yahut Terörle Gayret Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Ziyan Gören Gerçek Bireyler ile Özel Hukuk Hükmî Bireylerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Gayretten Doğan Ziyanların Karşılanması Hakkında Kanunun Süreksiz 1 inci ve Süreksiz 4 üncü Unsurları ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Süreksiz 1 inci Hususuna Dayanarak Yaptıkları Müracaatların Sonuçlandırılma Mühletinin, 2/6/2022 Tarihli ve 5634 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Mühletin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7506)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Heyeti Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Devleti Finansal İzleme Ünitesi (FFU) Ortasında Karapara Aklama, İrtibatlı Öncül Cürümler ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7507)
YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Gereçleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezi Yönetmeliği
–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Aygıtı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Optisyenlik Kurumları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 17/08/2023 Tarihli ve 12031 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/5/2023 Tarihli ve 2020/24924 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2020/22386 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2021/2754 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2021/14356 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2019/6906 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2020/12442 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2023 Tarihli ve 2020/36865 Müracaat Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER