Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

LOKMAN DOKTOR ENG 2023-08-17 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! LOKMAN DOKTOR ENG ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
18 Ağustos 2023 - 10:00

LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.674.261 45.080.924
Periyot Karı (Zararı)
57.120.594 49.926.332
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.720.511 -3.897.929
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 34.249.499 20.745.229
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
354.439 535.994
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 354.439 535.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.439.967 11.561.437
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 15.824.448 10.353.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -384.481 1.208.294
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
26.636.117 13.320.263
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.906.399 -67.985
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
28.542.516 13.388.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 7.102.000 -1.791.073
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.752.173 -3.571.678
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.752.173 -3.571.678
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-18.977.019 -44.593.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-332.319 -104.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -332.319 -104.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.203.978 1.247.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.884.845 -31.077.547
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 8.747.016 4.814.176
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.631.861 -35.891.723
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.209.224 1.919.793
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 585 754.500
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -9.209.809 1.165.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -18.608.260 -17.783.108
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -3.158.827 561.461
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
19 -29.763.925 -30.145.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.397.311 68.957.141
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 5.727.678 -925.161
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.669.633 69.882.302
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 12.416.692 7.003.061
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
528.743 289.021
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
31 79.580 63.522
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
8 449.163 225.499
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 15.772.254 7.460.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.306.103 -5.937.574
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -807.637 -3.918.347
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 19.113.740 -2.019.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.637.127 47.275.827
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -12.962.866 -2.194.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.560.132 -109.806.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
811.832 178.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 811.832 178.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.278.363 -110.053.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -67.278.363 -71.930.248
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.123.355
Alınan Faiz
27 1.906.399 67.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.630.932 58.976.296
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.416.156 -12.311.451
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -18.416.156 -12.311.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.502.739 146.500.229
Kredilerden Nakit Girişleri
6 217.502.739 146.500.229
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-133.790.258 -53.347.530
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -133.790.258 -53.347.530
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -12.122.877 -8.476.704
Ödenen Faiz
28 -28.542.516 -13.388.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.061 -5.749.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.061 -5.749.403
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.865.789 10.616.227
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.610.850 4.866.824

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
70.219.538 -70.219.538
Devir Karı (Zararı)
45.101.724 45.101.724 4.824.608 49.926.332
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.476.617 -1.791.073 -14.267.690 -14.267.690
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.311.451 12.311.451 -12.311.451 -12.311.451 -12.311.451
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.175 5.175 5.175
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 -19.465.427 49.500.981 -20.614.237 1.691.740 26.387.552 82.332.140 45.101.724 200.934.473 43.612.549 244.547.022
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
36.000.000 -582.085 48.871.888 -31.364.384 2.186.871 10.901.109 95.920.310 117.592.970 279.526.679 52.932.992 332.459.671
Transferler
117.592.970 -117.592.970
Devir Karı (Zararı)
50.639.900 50.639.900 6.480.694 57.120.594
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
3.025.451 7.102.000 10.127.451 10.127.451
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.416.156 18.416.156 -18.416.156 -18.416.156 -18.416.156
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.888.841 -1.053.070 -355.100 -2.888.841 10.418.014 9.009.844 -9.009.844
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 -16.109.400 48.871.888 -29.392.003 8.933.771 26.428.424 205.515.138 50.639.900 330.887.718 50.403.842 381.291.560

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.610.850 44.865.789
Ticari Alacaklar
192.031.668 145.501.262
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
31 6.653.954 15.400.970
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 185.377.714 130.100.292
Öteki Alacaklar
11.017.532 1.709.957
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
31 585
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 11.017.532 1.709.372
Stoklar
9 73.303.962 54.695.702
Peşin Ödenmiş Giderler
60.580.806 30.078.419
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 9.206.093 6.387.160
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 51.374.713 23.691.259
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 73.413 1.054.053
Öbür Dönen Varlıklar
17 8.812.234 8.004.597
ORTA TOPLAM
392.430.465 285.909.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.430.465 285.909.779
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
8 274.811 373.162
Canlı Varlıklar
10 44.495.000 22.584.000
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
14 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 342.404.333 293.249.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 129.366.190 115.579.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.255.417 61.330.958
Peşin Ödenmiş Giderler
32.391.037 33.129.499
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 31.089.255 28.846.603
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.301.782 4.282.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 163.963.217 146.259.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
781.960.005 680.316.364
TOPLAM VARLIKLAR
1.174.390.470 966.226.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.000.168 129.689.247
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.000.168 129.689.247
Banka Kredileri
6 105.541.790 95.585.490
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 34.172.534 28.202.795
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.285.844 5.900.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 93.991.726 66.494.085
Ticari Borçlar
143.275.605 130.878.294
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
31 9.458.430 3.730.752
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 133.817.175 127.147.542
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 43.074.471 30.657.779
Öbür Borçlar
1.293.851 765.108
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
31 194.450 114.870
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 1.099.401 650.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 16.958.788 9.338.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.459.153 2.843.634
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.459.153 2.843.634
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 30.922.976 11.809.236
ORTA TOPLAM
492.976.738 382.475.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
492.976.738 382.475.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.768.123 186.670.582
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.768.123 186.670.582
Banka Kredileri
6 80.629.286 84.866.688
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 100.612.490 88.388.607
Öbür Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.526.347 13.415.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 15.474.514 7.322.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.879.535 55.799.767
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 54.879.535 55.799.767
Cari Devir Vergisiyle İlgili Borçlar
18 1.497.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.122.172 251.290.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
793.098.910 633.766.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
330.887.718 279.526.679
Ödenmiş Sermaye
21 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
21 -16.109.400 -582.085
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.479.885 17.507.504
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
19.479.885 17.507.504
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
21 48.871.888 48.871.888
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
21 -29.392.003 -31.364.384
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.933.771 2.186.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 8.933.771 2.186.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 26.428.424 10.901.109
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
21 205.515.138 95.920.310
Net Devir Karı yahut Zararı
50.639.900 117.592.970
Denetim Gücü Olmayan Paylar
50.403.842 52.932.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
381.291.560 332.459.671
TOPLAM KAYNAKLAR
1.174.390.470 966.226.143

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
22 624.259.444 346.998.562 317.805.112 195.274.570
Satışların Maliyeti
22 -494.932.155 -271.399.768 -251.010.137 -159.716.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.327.289 75.598.794 66.794.975 35.557.840
BRÜT KAR (ZARAR)
129.327.289 75.598.794 66.794.975 35.557.840
Genel İdare Giderleri
23 -27.664.012 -14.907.063 -14.191.560 -7.477.225
Pazarlama Giderleri
23 -12.101.638 -6.350.856 -6.101.482 -3.854.891
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
24 4.260.636 769.952 1.527.239 311.544
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
25 -18.683.716 -8.447.591 -11.492.523 -3.812.206
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
75.138.559 46.663.236 36.536.649 20.725.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 342.839 341.480 171.419 238.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.481.398 47.004.716 36.708.068 20.963.277
Finansman Gelirleri
27 10.391.224 5.320.890 6.395.652 2.249.782
Finansman Giderleri
28 -44.155.227 -21.601.356 -23.419.110 -12.808.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.717.395 30.724.250 19.684.610 10.404.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.403.199 19.202.082 1.911.421 10.973.572
Devir Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.056.769 -3.752.153 -1.213.621 -2.252.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 18.459.968 22.954.235 3.125.042 13.226.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
57.120.594 49.926.332 21.596.031 21.378.317
PERİYOT KARI (ZARARI)
57.120.594 49.926.332 21.596.031 21.378.317
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
6.480.694 4.824.608 4.699.588 2.996.020
Ana Paydaşlık Payları
50.639.900 45.101.724 16.896.443 18.382.297
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Yarar 30 1,40670000 1,25280000 0,46930000 0,51060000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
3.025.451 -12.476.617 -2.041.883 -1.554.080
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
3.025.451 -12.476.617 -2.041.883 -1.554.080
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Çıkarlar (Kayıplar)
7.102.000 -1.791.073 6.970.342 393.453
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.127.451 -14.267.690 4.928.459 -1.160.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.248.045 35.658.642 26.524.490 20.217.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
7.888.864 4.824.608 5.234.901 2.996.020
Ana Paydaşlık Payları
59.359.181 30.834.034 21.289.589 17.221.670

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186854

BIST

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER