Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

DOGAN HOLDING 2023-08-17 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DOGAN HOLDING ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18 Ağustos 2023 - 9:36

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
17/08/2023
Karar Sayısı
2023/32
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Hususu Yeterince Sorumluluk Beyanı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU’NUN KABULÜNE AİT İDARE KURULU’NUN
KARAR TARİHİ             : 17.08.2023                                                    
KARAR SAYISI               : 2023/32
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ KISMININ 9 UNCU HUSUSU MUCİBİNCE SORUMLULUK BEYANI
Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin 01.01.2023-30.06.2023 orta hesap periyoduna ilişkin Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” kapsamında ve Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak sunum asılları 660 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 04.10.2022 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız kontrol kuruluşunun hudutlu denetiminden geçmiş, bir evvelki devir ile mukayeseli Konsolide Finansal Tablolar ile 01.01.2023-30.06.2023 orta hesap dönemine ait bağımsız kontrol kuruluşunun hudutlu kontrolünden geçmiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
–        Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu’nun, kıymetli bahislerde gerçeğe ters bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih prestijiyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele değerli bir eksiklik içermediği,
–        Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların, Şirket’in etkinleri, pasifleri, kar ve ziyanı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu’nun da Şirket’in işin gelişimini, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
tespit olunmuştur.
Hüseyin Faik AÇIKALIN                                                   Ali Fuat ERBİL
Kontrolden Sorumlu Komite Başkanı                                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 
Bora YALINAY                                                                  Ebru GÜL
CFO ve Mali İşlerden Sorumlu                                             Finansal Raporlama ve Bütçe Analiz
                                
İcra Kurulu Üyesi                                                                Başkan Yardımcısı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186852

BIST

asibet roofbet

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER