Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

DOGAN HOLDING 2023-08-17 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DOGAN HOLDING ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
18 Ağustos 2023 - 9:48

DOĞAN ŞİRKETLER KÜMESİ HOLDİNG A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Bilgilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Periyodu 2023 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 52,44
4) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklarının Fiyatı (4E-4F) 28.709.570
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Meblağı (5H-5I) 12.282.730

1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Kontrat Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans kesimi faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 3.121.310
6) Basın-yayın ve bu çeşitten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 256.039
7) Otel işletmeciliği, turizm dalı faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 98.472
TOPLAM 3.475.821

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler 1.623.832
2) Finansman Gelirleri 329.965
3) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 3.121.310
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.530.173
5) Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 104.028
TOPLAM 9.709.308

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.707.244
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 10.982
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 0
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 1.718.226

Üstteki 16 numaralı unsur için açıklama

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat 12.156.033
2) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler 1.623.832
3) Finansman Gelirleri 329.965
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.530.173
5) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 3.121.310
6) Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 104.028
TOPLAM 21.865.341

4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 8.697.183
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 17.492.512
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 837.190
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 2.554.364
5) Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımlar 728.606
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 30.309.855

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 1.155
3) Vadesiz mevduat hesapları 1.469.223
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 129.907
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 1.600.285

Üstteki 7 numaralı husus için açıklama

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 54.140.922

5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.576.048
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.883.299
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.428.205
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 5.287
5) Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 567.891
6) Öbür Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 397.021
TOPLAM 12.857.751

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 575.021
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 575.021

Üstteki 4 numaralı husus için açıklama

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186853

BIST

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER