Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (17.08.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler..

Resmi Gazete’de bugün (17.08.2023)
17 Ağustos 2023 - 1:12

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Dokümanı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tıbbi Aygıt Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 10/08/2023 Tarihli ve 12006 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/32269 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2019/29881 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/5094 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/20054 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2020/28007 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/13123 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER