Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

NUH CIMENTO 2023-08-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! NUH CIMENTO ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
17 Ağustos 2023 - 10:00

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Çıkarlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.151.809 605.275.807 -642.427.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.811.684 -1.046.778 617.368.424 852.133.330 -1.182 852.132.148
Periyot Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 335.153.628 -9.592.300 505.061.772 1.063.473.293 617.368.424 2.701.016.562 6.381 2.701.022.943
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 757.585.199 -59.846.233 507.442.693 1.061.092.372 2.086.618.104 4.542.443.880 5.429 4.542.449.309
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
104.837.904 1.981.780.200 -2.086.618.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.036.567.953 -9.127.682 1.252.678.009 2.280.118.280 -1.135 2.280.117.145
Devir Karı (Zararı)
0
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
-690.982.560 -690.982.560 -690.982.560
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 1.794.153.152 -68.973.915 612.280.597 2.351.890.012 1.252.678.009 6.131.579.600 4.294 6.131.583.894

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.210.784.598 191.676.767
Devir Karı (Zararı)
1.252.676.874 617.367.242
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
679.460.866 369.373.617
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
78.218.545 55.659.350
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.800.226 15.461.075
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.800.226 15.461.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.637.354 49.602.526
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 46.991.378 52.617.776
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.645.976 -3.015.250
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
6.312.178 23.564.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -42.519.007 -24.392.839
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
18 53.140.787 47.957.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.548.302 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.761.300 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 378.718.930 97.195.500
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.299.004 -5.346.208
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.299.004 -5.612.390
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 266.182
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
19 171.957.293 150.293.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -5.884.656 -11.924.112
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
17 0 -5.131.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-547.034.700

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER