Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Sağlık Personeli İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Sıhhat Çalışanı İçin Gece Tazminatı gündeme geldi. Toplu Mukavele Görüşmelerine sıhhat işçileri için yeni haklar gündeme gelecek.

Sağlık Personeli İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi
13 Ağustos 2023 - 14:12

Sağlık İşçisi İçin Gece Tazminatı gündeme geldi. Sıhhat Sen Sendikası Genel Merkezi,  7. Periyot Kamu Toplu Mukavele Görüşmelerine sıhhat çalışanlarının mali ve toplumsal hakları için kıymetli hususları gündeme getirecek.

BSHA – Özel Haber

Sağlık Sen teklifindeki ‘Gece Tazminatı’ başlığı altında  “20.00 – 06.00 saatleri ortasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet müddetleri için %50 artırımlı ödenir” hususunu gündeme taşıyacak

Sağlık Sen ‘Yeni Teklif Edilen Mali ve Toplumsal Haklar’ başlığı altında Sıhhat Bakanlığı bünyesinde misyon yapan sıhhat işçileri için değerli kazanımlar sağlayabilecek unsurları gündeme getirdi. ‘Gece Tazminatı’ , ‘Taban Ödeme Katsayıları’ , ‘Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması’ , ‘Fazla Çalışma Ücreti’ bunlardan bir kaçı.

Sağlık Çalışanı İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

YENİ TEKLİF EDİLEN MALİ VE TOPLUMSAL HAKLAR

Tazminatlar

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan özel hizmet tazminatları, Sıhhat Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Üniteleri Takım Standartları Yönetmeliğinde belirlenen İ1 kapsamında yer alan vilayetlerde vazife yapan işçi için 50 puan, İ2-İ3-İ4-İ5 kapsamında yer alan vilayetlerde misyon yapan işçi için 30 puan ve başka vilayetlerde vazife yapan işçi için 20 puan artırımlı uygulanır. 2006/10344 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli (I) sayılı Cetvelin (C) Sıhhat Hizmetleri Kısmında belirlenmiş olan İş Zahmeti Artırımı oranları 1000 puan, İş Riski Artırımı 1000 puan ve Temininde Zahmet Artırımı 1000 puan artırımlı uygulanır.

Gece tazminatı

657 sayılı Kanunun ek 33 üncü hususu uyarınca ödenen nöbet fiyatları, 20.00 – 06.00 saatleri ortasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet mühletleri için %50 artırımlı ödenir. Akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen müddette mesaiye temel çalışma yapanların çalıştıkları mühletlere ilişkin fiyatları %50 artırımlı olarak ödenir.

Taban ödeme katsayıları

(1)12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-3/A ve EK-3/B sayılı Taban Ödeme Katsayıları Tablosunda yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır. Yükseköğretim kurumlarında misyon yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllara Ait Yönetmelikte yer alan Ek-4 “Taban Ödeme Katsayı Cetvelinde” yer alan katsayıların iki katına 0,20 puan eklenerek uygulanır.

Sağlık İşçisi İçin ‘Gece Tazminatı’ Talebi

Taban ödemenin emekliliğe yansıması

209 sayılı Kanunun 5 inci hususu (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile öteki kurumlardan vekâleten atama yahut görevlendirme suretiyle Sıhhat Bakanlığında görevlendirilenler dahil) yeterince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve tıpkı vakitte 209 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar; 209 sayılı Kanunun 5 inci unsuruna nazaran kendilerine ödenen taban ödeme meblağı üzerinden malullük, yaşlılık ve vefat sigortasıyla hudutlu olacak formda ek olarak sigorta primine tabi tutulur. Fakat, bu formda ek olarak sigorta primine tabi tutulacak yararın fiyatı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 80 inci unsurun üçüncü fıkrasına nazaran belirlenecek sigorta primine temel kar toplamı ile 82 nci unsurun birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine temel yarar üst hududu ortasındaki farkı geçemez.

Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanları

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosuna ait olarak sterilizasyon, isimli tıp, poliklinik ve poliklinik takviye alanları (bu alanda olarak misyon yapanlar dahil), aşı odası, enjeksiyon odası, kolonoskopi, laboratuvar hizmetleri, radyoloji hizmetleri, organ ve doku kaynağı merkezi, hematoloji, kemoterapi, eczane üzere tıbbi hizmet sunumu yapılan alanlarda ve öbür ayaktan tedavi, ünite ve merkezleri kapsamına giren alanlarda misyon yapanlara 0,10 katsayı eklenir. Palyatif bakım merkezleri, onkoloji, kan transfüzyon merkezi ve aferez Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunun 3. sırasında yer alan 0,30 katsayısından yararlanır. Bu hususun birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üniteler, Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosunda yer alan ünitelerin sorumlularına tabloda yer alan katsayılara ek 0,10 katsayı eklenir.

Fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile kontratlı çalışana fazla çalışma yaptırılması halinde (657 Sayılı Kanun ek 33 üncü hususu kapsamında ödeme yapılan üniteler hariç), ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat fiyatının beş katını aşmamak kaydıyla fiili fazla çalışma fiyatı ödenir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER