Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (12.08.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler..

Resmi Gazete’de bugün (12.08.2023)
12 Ağustos 2023 - 2:00

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Muhtaçlık Sahibi Hanelere Isınma Gayeli Kömür Yardımı Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7486)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Tarafından Tertiplenecek Milletlerarası Tertipler ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yöntem ve Asıllar (Karar Sayısı: 7487)
YÖNETMELİKLER
–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
–– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Dokümanlarının 2023/2 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
KURUL KARARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 10/08/2023 Tarihli ve 12014 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER