Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Doğalgaz ihracatında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi

Doğalgaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ait tarz ve asıllar belirlendi

Doğalgaz ihracatında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi
12 Ağustos 2023 - 11:48

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuya ait şura kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, iletim şirketi her bir ihracat çıkış noktasında uygulayacağı kapasite bedelini ilgili mevzuat kararlarına muhalif olmamak kaydıyla serbestçe belirleyecek.

İletim şirketi sonraki takvim yılında her bir ihracat çıkış noktasında uygulayacağı iletim kapasite bedelini ve bu bedelin uygulanmasına ait şartları her yıl kasım ayı içerisinde belirleyecek ve internet sitesinde ilan edecek. İhracat çıkış noktası iletim kapasite bedelinde ve bu bedelin uygulanmasına ait şartlarda yapılacak değişiklikler, iletim şirketinin internet sitesinde yayınlandıkları günü izleyen ay başından itibaren uygulamaya girecek.

Karar yalnızca boru sınırı ile doğal gaz iletim faaliyeti yapan lisans sahiplerini kapsarken, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına ait faaliyetler kelam konusu kararın kapsamı dışında kalıyor.

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER