Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

NUROL GAYRIMENKU 2023-08-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! NUROL GAYRIMENKU ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09 Ağustos 2023 - 10:00

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.949.501 513.051.567
Periyot Karı (Zararı)
49.349.751 193.014.810
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.224.795 172.467.177
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
12 229.835 275.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
775.661 241.969
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775.661 241.969
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
22 7.086.982 101.210.767
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 136.150.626
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.317.273 -65.412.083
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-44.317.273 -65.412.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.491.359 147.898.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.192.312 -327.363
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.806 -22.446.940
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.060.996 88.564.024
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-17.995.028 543.130
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.058.586 16.865.821
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.489.761 513.590
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.144.062 57.771.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.745.946 6.414.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.366.403 513.380.128
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-583.098 -328.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.487.849 84.013.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.239.458 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 20.239.458 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.793.868 -513.665
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.793.868 -513.665
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 100.917.272 133.028.082
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -25.228.904 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.646.109 -48.500.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.578.443 -582.121.066
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Hisselerindeki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 60.000.000 20.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -193.124.186 -592.246.250
Alakalı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
31.767.243
Ödenen Faiz
-26.166.744 -115.776.422
Alınan Faiz
12.000.693 7.361.483
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 30.711.794 66.772.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.040.095 14.944.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.040.095 14.944.325
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.590.437 27.482.414
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 94.550.342 42.426.739

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
310.200.000 170.000.000 719.800.000 9.313.398 -616.081 7.021.505 -709.389.413 -103.636.036 402.693.373 402.693.373 402.693.373
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.148.000 -170.000.000 144.852.480 -103.636.036 103.636.036 480 480 480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.124 193.014.810 193.075.934 193.075.934 193.075.934
Devir Karı (Zararı)
0
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
98 -554.957 7.021.505 -813.025.449 193.014.810 595.769.787 595.769.787 595.769.787
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
335.348.000 864.652.480 18.228.398 -1.395.352 7.021.505 -813.025.449 858.513.223 1.269.342.805 1.269.342.805 1.269.342.805
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanlışlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
858.513.223 -858.513.223 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.056 49.349.751 49.449.807 49.449.807 49.449.807
Devir Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Başka Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER