Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOGAN HOLDING 2023-07-28 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DOGAN HOLDING ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
29 Temmuz 2023 - 21:00

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Adilbey Holding A.Ş. ile “Devralma Şeklinde Birleşme” Hk. (İnceleme Hakkı Belgeleri) (Bölüm 5)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 57.803 2.616.996.091 DOHOL, TRADOHOL91Q8
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.616.938.288 TL 57.803 TL 0 TL 2.616.996.091 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.04.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin
– 23.12.2022 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089344),
– 06.04.2023 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132901),
– 13.04.2023 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137719) ve
– 20.07.2023 tarihli (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173996)
özel durum açıklamalarına konu Adilbey Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin ?Duyuru Metni’ne onay verilmesi ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerini içeren başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.07.2023 tarihinde onaylanmış olup söz konusu onaya ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2023/42 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yıllık finansal raporlar, uzman kuruluş raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerleme raporlarının, Genel Kurulun onayına sunulmasından önce 30 (otuz) gün süresince 28.07.2023 tarihinden itibaren Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı hususuna ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen metin (Ek. 1) işbu özel durum açıklamamızın ekinde yer almaktadır.
Bu açıdan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı ?Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 8 inci maddesine istinaden
– Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni (Ek. 2),
– Birleşme sözleşmesi (Ek. 3),
– Birleşme raporu (Ek. 4),
– Son üç yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları (Ek. 5),
– Son üç yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları (Ek. 6),
– Uzman kuruluş raporu (Ek. 7),
– Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu (Ek. 8),
– Gayrimenkul değerleme raporu (Ek. 9)
28.07.2023 tarihinden itibaren Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgisine saygılarımızla sunulur.
(*) İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 6 a Doğan Holding Faaliyet Raporu (2020).pdf – Diğer
EK: 2 6 a Doğan Holding Faaliyet Raporu (2021).pdf – Diğer

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176872

BIST

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER