Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (27.07.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler..

Resmi Gazete’de bugün (27.07.2023)
27 Temmuz 2023 - 12:00

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7457 2023 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7403)
–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404)
–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş Vilayetinde Meydana Gelen Sarsıntılar Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Vilayetleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Zorlayıcı Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Müddetlerinin Tekrar Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7405)
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1228)
YÖNETMELİK
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2020/54, K: 2022/165 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2020/89, K: 2023/85 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER