Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritası hazırlığı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hudutta karbon düzenlemesine tabi olacak öncelikli imalat sanayi dallarında düşük karbonlu üretime yönelik yol haritaları hazırladıklarını belirterek, “Halihazırda, demir-çelik,…

Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritası hazırlığı
23 Temmuz 2023 - 21:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm sürecine ahengi kapsamında atılan atımlara ait değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği’nde (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan dönüşüm sürecini en başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bolat, bu sürece ait adımların vakitlice atılması hedefiyle Ulusal Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı’nı 2021 yılında yayımladıklarını anımsattı.

Bolat, bu husustaki çalışmaları ilgili tüm tarafların iştirakiyle kurulan 20 ihtisas çalışma kümesi aracılığıyla yürüttüklerini söz ederek, “Bu kapsamda, AB pazarına girişi etkileyecek mevzuat değişikliklerini yakinen takip ediyor ve gerekli mevzuat ahengi çalışmalarına sürat veriyoruz. Gümrük Birliği’nden kaynaklanan malların özgür sirkülasyonu kapsamındaki haklarımıza halel gelmeyecek biçimde AB nezdinde diplomatik teşebbüsleri sürdürüyoruz. Başta değişen uygulamalardan birinci etapta etkilenecek bölümler olmak üzere güç ağır endüstrinin düşük karbonlu iktisada geçişi ve gerekli teknolojik dönüşüm gereksinimi, kaynak-etkin bir üretim yapısının tesis edilmesine yönelik döngüsel iktisada geçiş çalışmaları, pak ve inançlı güç arzının sağlanması, ulaştırma ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, yeşil dönüşümün kapsayıcı ve adil dönüşüm unsurları çerçevesinde gerçekleştirilmesi üzere çok geniş bir yelpazedeki bahis başlıklarında eşgüdüm içinde çalışmalar yürütüyoruz.” diye konuştu.

Yeşil Mutabakat kapsamında Türkiye ticareti bakımından öne çıkan konuların başında hudutta karbon düzenleme düzeneğinin (SKDM) geldiğine işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

“SKDM’nin geçiş periyodu uygulaması 1 Ekim 2023 prestijiyle demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen kesimleriyle başlayacak. İlgili bölümlerde 2022 yılında AB’ye ihracatımız 13,1 milyar dolar ve AB’nin kelam konusu eserlerin dünyaya ihracatındaki hissesi yüzde 41’dir. Uygulama, geçiş periyodunda emisyon raporlama yükümlülüğüyle başlayacak, karbon vergisi niteliği taşıyacak olan mali yükümlülükler ve dataların doğrulanması uygulaması ise 2026 yılında devreye alınacak. Bu prestijle kısa vadedeki önceliklerimizden birini AB’nin raporlama metodolojisinin muhakkak olmasının çabucak ardından bölümümüzün uygulamaya süratli adaptasyonunu sağlayacak faaliyetler teşkil etmektedir. Bu bahiste ihracatçılarımızla çalışmaları yakından yürütüyoruz. Mali yükümlülüklerin başlayacağı ana periyoda de vakit kaybetmeden hazırlanmak ihracattaki rekabetçiliğimizi korumak ismine büyük kıymet taşımaktadır. Bu doğrultuda, hudutta karbon düzenlemesine tabi olacak öncelikli imalat sanayi kesimlerinde düşük karbonlu üretime yönelik yol haritaları hazırlıyoruz. Halihazırda demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre bölümleri için yol haritası çalışmaları tamamlanma evresine geldi.”

Etkin formda takip ediliyor

Bolat, yeşil dönüşüm sürecinde ihracatçıların en başta Ar-Ge ve yeni teknolojilerin adaptasyonu ile rekabet avantajı sağlayabileceğini belirterek, “Bu prestijle tekrar aksiyon planımız kapsamında ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’ çalışmaları sürdürüyoruz. SKDM’nin AB ile aramızdaki Gümrük Birliği başta olmak üzere ikili ve milletlerarası mutabakatlara tam uyumlu olması da bizim için kritik değer taşımaktadır. Bu hedefle AB ile hem siyasi hem teknik seviyede işbirliği yürütüyor ve mevzunun çok taraflı platformlarda da faal bir halde takibini yapıyoruz” tabirlerini kullandı.

Bakanlık olarak ayrıyeten mevzuya ait bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına, özel bölüm çatı kuruluşlarıyla işbirliği halinde devam ettiklerini anlatan Bolat, gelecek devirde raporlama uygulama asıllarının netleşmesiyle nizamlı bilgilendirme faaliyetlerini de gerçekleştireceklerini söyledi.

Emisyon ticaret sisteminin mevzuatı hazırlanıyor

Emisyon ticaret sistemi uygulamalarına ait de bilgi veren Bolat, “Gerek ülkemiz net-sıfır emisyon maksadı gerekse hudutta karbon düzeneği kapsamında oluşacak karbon maliyetinin ülke içinde tahsil edilerek AB’ye aktarılmasından çok, iktisadın yeşil dönüşümünü sağlayacak bir finansman kaynağına dönüştürülmesi maksadıyla Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ulusal seviyede bir emisyon ticaret sistemi kurulmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca kelam konusu çalışmalara faal iştirak ve katkı sağlanmaktadır. Bu konuda taslak İklim Kanunu’nun çıkarılmasının akabinde emisyon ticaret sistemine yönelik ikincil mevzuatın süratle geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Bolat, Türkiye’deki ihracatçıların hudutta karbon düzeneğinin raporlamalarını yapmasını kolaylaştıracak altyapının kurulması için özel kesim çatı kuruluşlarıyla birlikte tahlil odaklı sistemlerin tesisi için çalışmalar yürütülmesini hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Buna ilaveten ülkemizin endüstriden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemin gereksinimlere nazaran geliştirilmesi çalışmalarını sürdürüyor, çevrim içi sistemin güzelleştirilerek ülkemiz meri mevzuatına uyumluluğunun sağlanması hedefliyoruz. İlerleyen süreçte ülkemizde kurulması planlanan emisyon ticaret sistemine çevrim içi sistemin sağlıklı bilgi sunabilmesine yönelik geliştirme çalışmalarının da yapılacağını belirtmek isterim.”

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sonda karbon sistemi uygulamasıyla ihraç edilen eserlerin karbon ayak izinin azaltılmasının mecburî kılındığına işaret eden Bolat, “İhracatçılarımızın yeşil dönüşüm maliyetlerinin azaltılması kapsamında gerekli dayanakların sağlanması noktasındaki çalışmalara ilgili kurumlarca başlanılmış bulunmaktadır” diye konuştu.

Türk Eximbank ihracatçıyı hazırlıyor

Türkiye’de ulusal bir emisyon ticaret sistemi oluşturulması ve elde edilecek gelirlerin yeşil dönüşüme aktarılmasının kıymet taşıdığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

“AB Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026 yılında uygulanmaya başlanacak sonda karbon vergisine ihracatçıları hazırlamak emeliyle Türk Eximbank, 10 milyon dolar ve üzeri yatırım kredisi müracaatlarının değerlendirilmesinde ve uluslar üstü kuruluşlardan yahut bu kuruluşların garantisiyle sağlanan kaynakların kullandırılmasında, çevresel ve toplumsal riskler ile ilgili kaynakların koşullarına ahengi kıymetlendirmektedir. Bu yaklaşımla ihracatçılarımıza kullandırılmak üzere son 3 yılda sürdürülebilirlik irtibatlı olarak yurt dışı finansal kuruluşlar ve sendikasyon kredileri ile yaklaşık 2,5 milyar euro meblağında fon sağlanmıştır. Bu kapsamda Türk Eximbank, ISO standartlarına uygun olarak kredilerden kaynaklı karbon ayak izini hesaplayan birinci ve tek banka olarak Türk bankacılık dalına öncülük etmiştir. Sonda karbon vergisinden ihracatçıların en az düzeyde etkilenmeleri için hesaplamalar yapıyor ve bu alanda kullandırılmak üzere eser ve kaynak çeşitlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıyeten, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sürdürülebilir ve döngüsel iktisada ahenk sürecinde Bakanlığımızca mevzuat çalışmaları yakından takip ediliyor. Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmalarımızın kaynak, süreç ve güç verimliliği, dijitalleşme üzere mevzularda muhtaçlık duyabilecekleri farkındalık, gereksinim tahlili, yol haritasının belirlenmesi, metot ve gayelerin tespit edilmesi bahislerini içeren çalışmaları paydaşlarımızla bir arada yürütüyoruz.”

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER