Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Kulüplere vergi müjdesi

Atlet fiyatlarından alınan gelir vergisinin özel hesaba iadesine ait temeller belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran; futbolculara yapılan ödemelerden kesilen vergiler, amatör şubeler ve futbol altyapısında kullanılmak üzere…

Kulüplere vergi müjdesi
23 Temmuz 2023 - 3:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sportmen Fiyatlarından Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe nazaran, atlet fiyatlarından tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilecek.

İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, atletlere ödenen fiyatlar üzerinden tevkif edilen ve müddetinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi fiyatları dikkate alınacak.

Sporculara, aylık fiyat, muvaffakiyet primi, maç başı fiyatı, imza parası, imaj hakkı ve sair isimlerle yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, fiyat kapsamında pahalandırılacak.

Diğer spor elemanları, çalıştırıcı işçi ile idari hizmetler, takviye hizmetleri ve öbür vazifelerde çalışan çalışanın fiyatlarından tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında olmayacak.

Özel hesabın açılması

Özel hesap gelirlerinin toplanması için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de şurası kamu sermayeli bankalarda gereksinime nazaran bir yahut birden fazla hesap açılacak. Vergi dairelerince hesaplara aktarılan gelir vergisi fiyatları ile bu hesapta yer alan fiyatların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını oluşturacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından atletlere yapılan fiyat ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, kelam konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yasal müddetinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi meblağlarının vadesinde ödenmesi mecburî olacak. Yasal müddetinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere yasal mühletinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecek.

İşveren tarafından atletlere ödenen fiyatlar üzerinden ödenen tevkifat fiyatları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili patron ismine açılan özel hesaba aktarılacak.

Özel hesapta yer alan meblağlar, maksat dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehin edilemeyecek ve haczedilemeyecek.

Amatör spor faaliyetleri ve altyapı için kullanılacak

İşveren özel hesabına aktarılan meblağlar sadece amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren atletlere, bunların çalıştırıcılarına ve öbür spor elemanlarına yapılan fiyat ve fiyat sayılan brüt ödemeler için kullanılacak.

Bu kapsamdaki bireylerin iaşe, ibate, seyahat, sıhhat, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ait hazırlık kampları, karşılaşma, gereç ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve iştirak harcamaları da bu hesaptan karşılanacak. Altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde vazifeli işçi fiyatları dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar için hesap kullanılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor kısmında düzenlenen üstün lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı gruplarına ait faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında pahalandırılacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan meblağlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı iştiraki yahut iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi ortalarında birebir hedefle harcanmak üzere transfer yapabilecek.

Nisan ayında atletlere ödenen fiyatlar üzerinden tevkif edilerek mayıs ayında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen ve vadesinde ödenen tevkifat fiyatları, tahsil edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba yahut hesaplara aktarılacak.

Konuya ait daha evvel yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri ortasında atletlere yapılan fiyat ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi ise yürürlükten kaldırılan yönetmelik kararlarına nazaran yapılacak.

Spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki spor anonim şirketi tescil süreci devam edenler de iade uygulamasından yararlanacak.

Yönetmelik, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

asibet roofbet

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER