Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (19.07.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildiriler…

Resmi Gazete’de bugün (19.07.2023)
19 Temmuz 2023 - 12:00

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7391)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/51, K: 2023/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve E: 2023/4 (Değişik İşler), K: 2023/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/24, K: 2023/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2019/7923 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2017/37627 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/10203 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/24394 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/476 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2020/1329 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/33087 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

asibet roofbet

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER