Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (12.07.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildiriler…

Resmi Gazete’de bugün (12.07.2023)
12 Temmuz 2023 - 12:00

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Taban Fiyat Tarifesine Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2018/94, K: 2023/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2022/35, K: 2023/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2022/37, K: 2023/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2017/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2018/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2020/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2023/18 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER