Sen Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (11.07.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler…

Resmi Gazete’de bugün (11.07.2023)
11 Temmuz 2023 - 15:00

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı İşçisinin Yetiştirilmek Emeliyle Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Az Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Ünitelerinin Misyon ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Az Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Atom Gücü Kurumu Atom Gücü Komitesi Çalışma Asılları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Atom Gücü Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Atom Gücü Kurumu Müracaat Heyetinin Teşkili ve Çalışma Asıllarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Atom Gücü Kurumu Nükleer Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Atom Gücü Kurumu İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO-Karatay Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Direkt Temin Prosedürüyle Yapılacak Alımlara Ait Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/27, K: 2023/100 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/41, K: 2023/102 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

asibet roofbet

COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR 2023 - SEN HABER